Archives for Galeria - Page 3

Galeria

“Ndërtimi i pedonales dhe korsisë së biçikletave të Liqenit të Belshit, Faza III

Kanë përfunduar punimet për betonimin e shëtitores, rrethimin e fushave sportive, rrjetin vaditës dhe ndriçimin e shesheve dhe fushave.👷‍♂️ Aktualisht po punohet për sistemimin e sheshit dhe të skarpatave, me mbushje dheu vegjetativ. Gjithashtu dhe…
Lexo më shumë...
Galeria

Workshop në kuadër të projektit SUMP i mbështetur nga GIZ tani me implementimin e saj edhe në Bashkin Belsh.

Workshop në kuadër të projektit SUMP i mbështetur nga GIZ tani me implementimin e saj edhe në Bashkia Belsh-Faqja Zyrtare. Ky workshop synon të trajnojë drejtuesit dhe specialistët e kësaj bashkive me qëllim orientimin e politikave…
Lexo më shumë...