RREGULLORE

MBI ORGANIZIMIN, FUNKSIONIMIN, DETYRAT DHE
KOMPETENCAT E ADMINISTRATËS SË BASHKISË BELSH DHE
NJËSIVE ADMINISTRATIVE

Rregullore

 

 

—->  Shkarkoni dokumentin ketu <—-