Rregullore për Administrimin e Mbetjeve Bashki të Forta [shkarko ketu]

 

Plani Lokal iMenaxhimit të Integruar të Mbetjeve Urbane 2019-2024 [shkarko ketu]

 

 


 

Rruget qe fshihen dhe lagjen – Belsh   shkarko ketu..

Rrase  shkarko ketu…

 

Kajan shkarko ketu…

Grekan shkarko ketu…

Fierze shkarko ketu…

 


Itinerari mujor i sherbimit te pastrimit ne NJA te Bashkise Belsh