PARAQITJA DHE SHQYRTIMI I PETICIONEVE DHE INICIATIVAVE QYTETARE