MARRËDHËNJET E KESHILLIT BASHKIAK ME PUBLIKUN DHE MEDIAN