Format-ankese-KB

Model-i-peticionit-drejtuar-Keshillit-Bashkiak

Format-i-Peticionit-KB

Model-Peticioni-për-Iniciativë-Qytetare-KB

Model-i-deklaratës-së-angazhimit-KB