Njesia Administrative Belsh është një nga njësitë e Bashkisë Belsh.

Kjo Njesi përbëhet nga:

  • Belsh, Qendër
  • Hysë
  • Çepë
  • Dushk
  • Gradishtë
  • Marinë
  • Qafshkallë
  • Seferan
  • Shkëndi
  • Shkozë
  • Shtith
  • Trojas
  • Stanaj

Me një popullsi prej 15 123 banorësh.