Njesia Administrative Belsh është një nga njësitë e Bashkisë Belsh.

Kjo Njesi përbëhet nga:

 • Belsh, Qendër
 • Hysë
 • Çepë
 • Dushk
 • Gradishtë
 • Marinë
 • Qafshkallë
 • Seferan
 • Shkëndi
 • Shkozë
 • Shtith
 • Trojas
 • Stanaj

Me një popullsi prej 15 123 banorësh.