Njesia Administrative Rrasë është një nga njësitë e Bashkisë Belsh.

Kjo Njesi përbëhet nga: 

  • Rrasë e Sipërme
  • Rrasë e Poshtme
  • Guri i Bardhë
  • Shegas

Me një popullsi prej 2 408 banorësh.

Administrator: Isuf Ferhati