Njesia Administrative Fierzë është një nga njësitë e Bashkisë Belsh.

Kjo Njesi përbëhet nga:

  • Fierzë
  • Kosovë e Madhe
  • Hardhi e Bute
  • Çerraga

Me një popullsi prej 4 049 banorësh.

(Administrator: Elson Rika)