Njesia Administrative Kajan është një nga njësitë e Bashkisë Belsh.

Kjo Njesi përbëhet nga: 

  • Kajan
  • Gjolen
  • Gjinuk
  • Idrizaj
  • Merhoja
  • Turbulli
  • Lisnaj
  • Çestije
  • Dragot fermë
  • Dragot kooperative

Me një popullsi prej 6 713 banorësh.

Administrator: Andon Xhafa