STRUKTURA E KЁSHILLIT BASHKIAK BELSH

DALЁ NGA ZGJEDHJET PЁR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TЁ DATES 14.05.2023

Përbërja dhe strukturat e Këshillit BashkiakBelsh:

Nr. RendorEmer MbiemerNr.telZona qe mbulon NJ. A.
1Nexhip Elezi
2Naime Ibrahimi
3Bujar Blloku
4Erion Gjoshi
5Arjola Bezati
6Enkeleda Kullolli
7Gezim Gjoshi
8Ismail Paja
9Sami Uruçi
10Aleksandër Peqini
11Aurela Hysa
12Blerim Kuqja
13Nertila Uruçi
14Dorina Meta
15Libeta Dragoti
16Ramiz Uruçi
17Fadil Zdrava
18Gazeli Hysa
19Asqeri Kuqja
  • Kryetar i Këshillit:  Kujtim Dervishi
  • Sekretar i Këshillit: Endri Pepa