1 – Bashkia në proceset e integrimit evropian

2 – Bashkia dhe shoqëria civile

3 – Raporte, studime dhe vlerësime mbi zbatimin e Programit të transparencës

  • Raporte, studime dhe vlerësime mbi PT
  • Sisteme/metodologji matje të PT

4 – Strukturat komunitare