Këndi i BE Bashkia Belsh

Gentian Hysa
Kordinatori për Cështjet e BE-së në Bashkine Belsh

Email: gentjanhysa@aol.com

Orari i Punës i Administratës së Bashkisë:
E Hënë – E Premte
08:00 – 16:00

 

Bashkia Belsh është pjesë e Projektit  “Bashkitë për Evropën” të finacuar nga Bashkimi Evropian. Ky projekt vjen si rezultat i Marrësheshjes së Bashkëpunimit të nënshkruar më 05.12.2016 ndërmjet Ministrisë së Integrimit Evropian, Ministrisë së Cështjeve Vendore, Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë dhe Shoqatës për Autonominë Vendore dhe ka për qëllim forcimin e kapaciteteve të bashkive për çështjet e BE-së si dhe për të përhapur tek qytetarët shqiptarë dhe administrata vendore informacionin dhe njohuritë në lidhje me BE-në, në politikat dhe programet e saj.