Ndërrmarrja e Ujësjellës/Kanalizime, Belsh është furnizuesi i vetëm me ujë në qytetin e Belshit. Nëse keni një godinë të vetme dhe të vogël apo një kompleks të ri ndërtesash që përfshin ambjente për tregëti apo banim, ju duhet të kontaktoni Ndërrrmarrjen e Ujësjellës/Kanalizim, Belsh për furnizimin me ujë apo pagesat e sasisë së harxhuar.

Dokumentat e nevojshëm për lidhjen e ujit janë si më poshtë:

* Një dokument pronësie i godinës (ose apartamentit)

* Një plan i ndërtesës, për godinat e reja

 

Tarifat që paguhen për lidhjen e ujit janë:

– Tarifa prej ***** Lekësh (TVSH-ja e përfshirë), për kostot e lidhjes së ujit dhe sahatin e ujit;

– Tarifa prej ***** lekësh (TVSH-ja e përfshirë), për çdo kontratë lidhje uji për çdo familje;

                                                                               -ose-

-Tarifa prej ***** lekësh (TVSH-ja e përfshirë), për çdo kontratë lidhje uji për çdo biznes të vogël.

 


Nëse keni pyetje, shqetësime apo doni të lidhni kontratë furnizimi me ujë, ju lutemi kontaktoni:

 

Nderrmarrja e Ujesjellesit
Godina e Qendrës Shëndetësore
Belsh
Tel. 0***********