Njesia Administrative Grekan  është një nga njësitë e Bashkisë Belsh.

Kjo Njesi përbëhet nga:

  • Deshiran
  • Grekan
  • Rrenas
  • Guras

Me një popullsi prej 5 118 banorësh.

(Administrator: Blerim Rusta)