2024

Janar-Shkurt-Mars 2024

Prill-Maj-Qershor-2024

2023

Janar-Shkurt- Mars 2023

Prill-Maj-Qershor 2023

Korrik-Gusht-Shtator 2023

Tetor-Nentor-Dhjetor 2023

2021-2022, 

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE 2021-2022

2019-2020

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE (2019 – 2020 )