Bashkia Belsh është e ndarë në 5 Njësi Administrative (NJA) :

 1. Belsh 
  • Belsh, Qendër
  • Hysë
  • Çepë
  • Dushk
  • Gradishtë
  • Marinë
  • Qafshkallë
  • Seferan
  • Shkëndi
  • Shkozë
  • Shtith
  • Trojas
  • Stanaj
 1. Fierzë (Administrator: Delnist Qypi)
  • Fierzë
  • Kosovë e Madhe
  • Hardhi e Bute
  • Çerraga
 1. Grekan (Administrator: Blerim Rusta)
  • Deshiran
  • Grekan
  • Rrenas
  • Guras
 1. Kajan (Administrator: Dalip Idrizi )
  • Kajan
  • Gjolen
  • Gjinuk
  • Idrizaj
  • Merhoja
  • Turbulli
  • Lisnaj
  • Çestije
  • Dragot fermë
  • Dragot kooperative
 1. Rrasë (Administrator: Isuf Ferhati)
  • Rrasë e Sipërme
  • Rrasë e Poshtme
  • Guri i Bardhë
  • Shegas