Në territorin e Bashkisë Belsh janë 3 Gjimnaze (shkolla të mesme) :

  1. Belsh Qendër
  2. Kosovë (e mesme e bashkuar)
  3. Deshiran (e mesme e bashkuar)