Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore, miratoi komisionet e përhershme të Këshillit Bashkiak.

Komisioni Ekonomik Financ –Kontabilitet, Tatim-Taksat:               

Nr.       Emër                                     Mbiemër                      Pozicioni
1Erion        GjoshiKryetar
2Naime      IbrahimiAnëtar
3Aurela      HysaAnëtar
4Blerim      KuqjaAnëtar
5Nertila      UruçiAnëtar
  • Komisioni për Shërbimet Publike, të Strehimit, Transportit, dhe Pronave
Nr.       Emër                                     Mbiemër                     Pozicioni
1Nexhip             EleziKryetar
2Aleksandër      PeqiniAnëtar
3Enkelejda        KullolliAnëtar
4Ismail               PajaAnëtar
5Gazeli               HysaAnëtar
  • Komisioni i Bujqësisë e Blegtorisë, Shërbimi  Shëndetsor e Mjedisit
Nr.       Emër                                     Mbiemër                    Pozicioni
1Bujar            BllokuKryetar
2Enkelejda    KullolliAnëtar
3Gëzim          GjoshiAnëtar
4Asqeri          KuqjaAnëtar
5Libeta          DragotiAnëtar
  • Komisioni i Arsimit-Kulturës, Rinisë-Sporteve dhe Vlerësimit të Figurave
Nr.       Emër                                     Mbiemër                  Pozicioni
1Aurjola     BezatiKryetar
2Sami         UruçiAnëtar
3Nexhip     EleziAnëtar
4Blerim      KuqjaAnëtar
5Ramiz      UruçiAnëtar
  • Komisioni i Rregullores, Kontrollit dhe Nënshkrimeve të Proçes-verbaleve të mbledhjeve
Nr.Emër                                     Mbiemër                Pozicioni
1Erion      GjoshiKryetar
2Naime    IbrahimiAnëtar
3Aurjola   BezatiAnëtar
4Nertila    UruçiAnëtar
5Fadil       ZdravaAnëtar
  • Komisioni i Marrëdhënieve me Publikun dhe Biznesin
Nr.Emër                                     Mbiemër               Pozicioni
1Aurela            HysaKryetar
2Aleksandër   PeqiniAnëtar
3Sami               UruçiAnëtar
4Ismail             PajaAnëtar
5Gazeli            HysaAnëtar
  • Komisioni i Mandateve, Rregulloreve, Çështjeve Juridike,Qeverisjes së Mirë, Administratës, Zgjedhjeve, Strukturave Komunitare
Nr.Emër                                     Mbiemër               Pozicioni
1Bujar         BllokuKryetar
2Aurjola     BezatiAnëtar
3Nexhip      EleziAnëtar
4Nertila      UruçiAnëtar
5Dorina      MetaAnëtar
  • Komisioni  i Barazisë Gjinore dhe Përfshirjes Sociale
Nr.Emër                                     Mbiemër               Pozicioni
1Aurjola     BezatiKryetar
2Naime      IbrahimiAnëtar
3Aurela      HysaAnëtar
4Nertila     UruçiAnëtar
5Dorina     MetaAnëtar

shkarko ketu