Në territorin e Bashkisë Belsh janë 18 kopshte publike :

 • Belsh Qendër
 • Hysë
 • Qafshkallë
 • Shkozë
 • Rrasë
 • Shkëndi
 • Seferan
 • Marinëz
 • Dushk
 • Shtith
 • Grekan
 • Rrenas
 • Kajan
 • Dragot
 • Gjolenë
 • Fierzë dhe Hardhi
 • Kosove dhe Çerragë
 • Deshiran