Në territorin e Bashkisë Belsh janë 17 shkolla 9-vjeçare :

 • Belsh Qendër
 • Qafshkallë
 • Shkozë
 • Rrasë
 • Shkëndi
 • Seferan
 • Marinëz
 • Dushk
 • Shtith
 • Grekan
 • Rrenas
 • Kajan
 • Dragot
 • Gjolenë
 • Fierzë
 • Kosove (+ e mesme)
 • Deshiran (+ e mesme)

 

 INSTITUCIONET ARSIMORE – HARTA E SHPËRNDARJES DHE MBULIMIT ME SHËRBIM (9-VJEÇARE)