Banorët e qytetit të Belshit duhet të paguajnë tarifat e mëposhtme:

  • Tarifa e Pastrimit :          500 Lekë
  • Tarifa e Ndriçimit :         500 Lekë


Taksa për Ndërtesa Banimi:

  • Ndërtuar para vitit 1993 :    5 Lekë/m2
  • Ndërtuar mbas vitit 1993 :  6 Lekë/m2
  • Për shtëpitë e dyta :   12 Lekë/m2

 

Taksa apo tarifa të tjera që i paguhen Bashkisë Belsh përfshijnë:

  • Taksa e Ndikimit në Infrastrukturë
  • Taksa e Tabelës
  • Taksa e Zënies së Hapësirës Publike

 

Ju lutemi të keni me vete librezën e taksave si dhe një dokument identifikimi.