ORGANIGRAMA FUNDORE 2019-converted

 

Organigrama e Bashkisë Belsh për vitin 2019     shkarko ketu