Dëgjesat publike në njësitë administrative do të zhvillohen si më poshtë:

1. Dt.20.11.2023 ,ora 10:00
Njësia Administrative Rrasë

2.Dt.21.11.2023 ,ora 10:00
Njësia Administrative Fierzë

3.Dt.22.11.2023 ,ora 10:00
Njësia Administrative Kajan

4.Dt.23.11.2023 ,ora 10:00
Njësia Administrative Belsh

5.Dt.24.11.2023 ,ora 10:00
Njësia Administrative Grekan

pba-2024-2026_relacionbashkiabelshKonsultime PublikeDëgjesat publike në njësitë administrative do të zhvillohen si më poshtë: 1. Dt.20.11.2023 ,ora 10:00Njësia Administrative Rrasë 2.Dt.21.11.2023 ,ora 10:00Njësia Administrative Fierzë 3.Dt.22.11.2023 ,ora 10:00Njësia Administrative Kajan 4.Dt.23.11.2023 ,ora 10:00Njësia Administrative Belsh 5.Dt.24.11.2023 ,ora 10:00Njësia Administrative GrekanQyteti i liqeneve karsktike