DOKUMENTAT QË DUHET TË PLOTËSOJNË NXËNËSIT E SHKOLLAVE TË MESME PROFESIONALE VITI I PARË

1. Kërkesë me shkrim drejtuar bashkisë nga vetë personi;
2. Vërtetim që është nxënës në klasën e X-të;
3. Certifikatë familjare;
4. Fotokopje e kartës së identiteti të nxënesit;
5.Vërtetim që trajtohesh me ndihme ekonomike
6.Vertetim biznesi PO/JO
7.Vërtetim nga konvikti PO/JO
8.Numri telefoni

Dokumentat dorëzohen pranë Bashkisë Belsh.

Për cdo informacion tjetër, mund të paraqiteni pranë zyrës së Arsimit e Bashkisë Belsh.

📌NJOFTIM PËR BURSË

DOKUMENTAT QË DUHET TË PLOTËSOJNË NXËNËSIT E SHKOLLAVE TË MESME PROFESIONALE VITI I PARË

1. Kërkesë me shkrim drejtuar bashkisë nga vetë personi;
2. Vërtetim që është nxënës në klasën e X-të;
3. Certifikatë familjare;
4. Fotokopje e kartës së identiteti të nxënesit;
5.Vërtetim që trajtohesh me ndihme ekonomike
6.Vertetim biznesi PO/JO
7.Vërtetim nga konvikti PO/JO
8.Numri telefoni

Dokumentat dorëzohen pranë Bashkisë Belsh.

Për cdo informacion tjetër, mund të paraqiteni pranë zyrës së Arsimit e Bashkisë Belsh.

https://i0.wp.com/bashkiabelsh.al/wp-content/uploads/2019/11/njoftim-departamenti-i-inxhinierise-elektrike-dhe-teknologjise-se-informacionit-1445584553.jpg?fit=715%2C300&ssl=1https://i0.wp.com/bashkiabelsh.al/wp-content/uploads/2019/11/njoftim-departamenti-i-inxhinierise-elektrike-dhe-teknologjise-se-informacionit-1445584553.jpg?resize=150%2C150&ssl=1bashkiabelshNjoftimeDOKUMENTAT QË DUHET TË PLOTËSOJNË NXËNËSIT E SHKOLLAVE TË MESME PROFESIONALE VITI I PARË 1. Kërkesë me shkrim drejtuar bashkisë nga vetë personi;2. Vërtetim që është nxënës në klasën e X-të;3. Certifikatë familjare;4. Fotokopje e kartës së identiteti të nxënesit;5.Vërtetim që trajtohesh me ndihme ekonomike6.Vertetim biznesi PO/JO7.Vërtetim nga konvikti PO/JO8.Numri...Qyteti i liqeneve karsktike