Raporto një problematikë!

Bëj një kërkesë!

Merr një nismë!

Kontakto me keshillin tend.

🌐Në webin e Bashkisë Belsh është hapsira e dedikuar për Këshillin Bashkiak Belsh, e përditësuar me informacione në kohë reale. Më poshtë gjeni linkun: http://bashkiabelsh.al/keshilli/

#KeshilliBashkiak #KeshilliYt #KeshilliOnline

bashkiabelshNjoftimeRaporto një problematikë! Bëj një kërkesë! Merr një nismë! Kontakto me keshillin tend. Në webin e Bashkisë Belsh është hapsira e dedikuar për Këshillin Bashkiak Belsh, e përditësuar me informacione në kohë reale. Më poshtë gjeni linkun: http://bashkiabelsh.al/keshilli/ #KeshilliBashkiak #KeshilliYt #KeshilliOnlineQyteti i liqeneve karsktike