NJOFTIM

Në zbatim të ligjit Nr. 139/2015, datë “Për Vetëqeverisjen Vendore”, nenit 7, të ligjit datë “Për Prokurimin Publik”, ligjit Nr. 68, datë “Për financat e Vetëqeverisjes Vendore”, ligjit 352, datë “Për Artin Dhe Kulturën” ligjit…
Lexo më shumë...

SHPALLJE IMT

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE Niveli minimal i diplomës “BAHCHELOR”, në Shkencat  e Natyrës Kategoria e pagës Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të…
Lexo më shumë...
Njoftime

NJOFTIM

Njoftojmë të gjithë banorët e fshatit Kosovë e Madhe Njësia Admnistrative Fierze Bashkia Belsh të paraqiten pranë ambjenteve të Njësisë Admnistrative Fierzë, për të verifikuar/konfirmuar apo kundërshtuar mbi rregullsinë për pasuritë e tyre të përfituara…
Lexo më shumë...
Njoftime

PYETËSOR PËR VLERËSIMIN E KËNAQËSISË QYTETARE PËR SHËRBIMIN E MENAXHIMIT TË MBETJEVE NË BASHKINË BELSH

Të nderuar qytetar ju ftojmë të bëheni pjesë e dhënies së të informacionit tuaj për të vlerësuar situatën e menaxhimit të mbetjeve në Bashkinë Belsh. Me anë të një pyetësori në linkun e mëposhtëm është…
Lexo më shumë...