Njoftime

NJOFTIM PUBLIK

Për çeljen e aplikimeve për programin social të strehimit subvencionit të qirasë për vitin 2024 Bashkia Belsh, në kuadër të programeve sociale të strehimit, konkretisht programit të subvencionimit të qirasë, në përputhje me proçedurat administrativo-ligjore…
Lexo më shumë...