2.-shkrese-per-publikim-JURIST

1.-shpallje-per-levizje-paralele-dhe-pranim-ne-sherbimin-civil-JURISTET

bashkiaNjoftimeQyteti i liqeneve karsktike