2.-shkrese-per-publikim-ne-Tatimet

1.-shpallje-per-levizje-paralele-dhe-pranim-ne-sherbimin-civil-Tatimet

bashkiaNjoftimeQyteti i liqeneve karsktike