Bashke me Drejtorin e UK Belsh inspektuam punimet e fazes se I ,te projektit per Rikonstruksionin e Ujesjellesit te Dumrese.
Puna ecen me ritme te shpejta dhe sipas mbikqyresit te punimeve, investimi do te perfondoje perpara afateve te percaktuara ne kontrate.

https://i0.wp.com/bashkiabelsh.al/wp-content/uploads/2019/10/73042014_1192835534250818_6373465634558181376_n.jpg?fit=320%2C180&ssl=1https://i0.wp.com/bashkiabelsh.al/wp-content/uploads/2019/10/73042014_1192835534250818_6373465634558181376_n.jpg?resize=150%2C150&ssl=1bashkiabelshGaleriaBashke me Drejtorin e UK Belsh inspektuam punimet e fazes se I ,te projektit per Rikonstruksionin e Ujesjellesit te Dumrese. Puna ecen me ritme te shpejta dhe sipas mbikqyresit te punimeve, investimi do te perfondoje perpara afateve te percaktuara ne kontrate.Qyteti i liqeneve karsktike