Njoftojmë të gjithë banorët e fshatit Kosovë e Madhe Njësia Admnistrative Fierze Bashkia Belsh të paraqiten pranë ambjenteve të Njësisë Admnistrative Fierzë, për të verifikuar/konfirmuar apo kundërshtuar mbi rregullsinë për pasuritë e tyre të përfituara sipas ligjit 7501.
Bashkia Belsh në bashkëpunim me Drejtorine Vendore ASHK Elbasan dhe firmën e kontraktuar firma LAND & CO Shpk është arritur të realizohet Afishimi Publik për fshatin Kosovë e Madhe Njësia Admnistrative Fierzë Bashkia Belsh, zone kadastrale 2237.
Duke filluar nga data 18/02/2022 deri më datë 03/04/2022 do të vijohet me proçedurën e afishimit publik pranë ambienteve të Njësisë Administrative Fierzë.
Përgjate kësaj periudhe lutemi të paraqiteni për verifikimin e pasurive dhe të konfirmoni rregullsinë e tyre, në rast të kundërt do të duhet te plotësoni formularin e kërkes-ankesës ku të shprehni shqetësimin tuaj në lidhje me regjistrimin e pasurive të paluajtëshme.

https://i0.wp.com/bashkiabelsh.al/wp-content/uploads/2019/11/njoftim-departamenti-i-inxhinierise-elektrike-dhe-teknologjise-se-informacionit-1445584553.jpg?fit=715%2C300&ssl=1https://i0.wp.com/bashkiabelsh.al/wp-content/uploads/2019/11/njoftim-departamenti-i-inxhinierise-elektrike-dhe-teknologjise-se-informacionit-1445584553.jpg?resize=150%2C150&ssl=1bashkiabelshNjoftimeNjoftojmë të gjithë banorët e fshatit Kosovë e Madhe Njësia Admnistrative Fierze Bashkia Belsh të paraqiten pranë ambjenteve të Njësisë Admnistrative Fierzë, për të verifikuar/konfirmuar apo kundërshtuar mbi rregullsinë për pasuritë e tyre të përfituara sipas ligjit 7501.Bashkia Belsh në bashkëpunim me Drejtorine Vendore ASHK Elbasan dhe firmën e...Qyteti i liqeneve karsktike