NJOFTIM/ KOORDINATORI PЁR TЁ DREJTЁN E INFORMIMIT, TRANSPARENCЁS DHE KONSULTIMIT PUBLIK

Të nderuar qytetarë, në bazë të ligjit nr. 119/2014 për të Drejtën e Informimit mund të drejtoni kërkesat tuaja për tu pajisur me informacionin publik të Bashkisë Belsh. Koordinatori mund të kontaktohet në adresën e…
Lexo më shumë...

NJOFTIM

PËR LISTËN PARAPRAKE PËR KONKURSIN E SHPALLUR PËR VENDET VAKANTE, NIVELI BAZË I MZSH-së Në bazë tëLigjit , datë “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin” neni 6/2,  neni 7 pika 1 dhe pika…
Lexo më shumë...