Archives for Njoftime - Page 4

SHPALLJE IMT

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE Niveli minimal i diplomës “BAHCHELOR”, në Shkencat  e Natyrës Kategoria e pagës Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të…
Lexo më shumë...
Njoftime

NJOFTIM

Njoftojmë të gjithë banorët e fshatit Kosovë e Madhe Njësia Admnistrative Fierze Bashkia Belsh të paraqiten pranë ambjenteve të Njësisë Admnistrative Fierzë, për të verifikuar/konfirmuar apo kundërshtuar mbi rregullsinë për pasuritë e tyre të përfituara…
Lexo më shumë...
Njoftime

PYETËSOR PËR VLERËSIMIN E KËNAQËSISË QYTETARE PËR SHËRBIMIN E MENAXHIMIT TË MBETJEVE NË BASHKINË BELSH

Të nderuar qytetar ju ftojmë të bëheni pjesë e dhënies së të informacionit tuaj për të vlerësuar situatën e menaxhimit të mbetjeve në Bashkinë Belsh. Me anë të një pyetësori në linkun e mëposhtëm është…
Lexo më shumë...
Njoftime

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL

Lloji i diplomës “Shkenca Juridike ne Sektorin Publik” niveli minimal i diplomës “Bachelor”ose “Master Shkencor/Profesional” Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe…
Lexo më shumë...
Njoftime

Shpallje Punonjës shërbimi

REPUBLIKA E SHQIPËRISËBASHKIA BELSH DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE ;                                                                                        Belsh më: 09/ 11/ 2021 PUNONJËS SHËRBIMI Në mbështetje të ligjit , “Për vetëqeverisjen vendore”, Ligji , datë “Kodi i punës i Republikës së Shqipërisë” (i…
Lexo më shumë...
Njoftime

Shpallje Inxhinier Mjedisi

REPUBLIKA E SHQIPËRISËBASHKIA BELSH DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE ;                                                                                        Belsh më: 05/ 11/ 2021 PUNONJËS ME KONTRATË TË PËRKOSHME PËR EFEKT TË MUNGESËS SË SPECIALISTVE NË KËTË PROFIL Në mbështetje të ligjit , “Për vetëqeverisjen…
Lexo më shumë...