Archives for Njoftime - Page 2

Njoftime

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NE KATEGORINE EKZEKUTIVE

Lloji i diplomës "Ekonomi - Turizem", niveli minimal i diplomës " Bachelor"Në zbatim të nenit 22 dhe 25, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, si dhe të kreut II,IV dhe VII, të…
Lexo më shumë...
Njoftime

NJOFTIM PUBLIK

Për çeljen e aplikimeve për programin social të strehimit subvencionit të qirasë për vitin 2024 Bashkia Belsh, në kuadër të programeve sociale të strehimit, konkretisht programit të subvencionimit të qirasë, në përputhje me proçedurat administrativo-ligjore…
Lexo më shumë...