Archives for Njoftime - Page 3

Kërkesë për publikim vëndesh të lira

;          ;                                                                          Belsh më,  Lënda:             Kërkesë për publikim vëndesh të lira Drejtuar:          SHËRBIMIT KOMBËTAR TË PUNËSIMIT T I R A N Ë Bashkia Belsh, ka vendosur të shpallë proçedurën e konkurimit për grupin e…
Lexo më shumë...

NJOFTIM-1 Punonjës shërbimi

;                                                                                        Belsh më: 24 / 07/ 2021 PUNONJËS SHËRBIMI Në mbështetje të ligjit , “Për vetëqeverisjen vendore”, Ligji , datë “Kodi i punës i Republikës së Shqipërisë” (i ndryshuar), si dhe urdhërit të Kryetarit të…
Lexo më shumë...

NJOFTIM-1 Punonjës shërbimi

;                                                                                        Belsh më:  12/ 07/ 2021 PUNONJËS SHËRBIMI Në mbështetje të ligjit , “Për vetëqeverisjen vendore”, Ligji , datë “Kodi i punës i Republikës së Shqipërisë” (i ndryshuar), si dhe urdhërit të Kryetarit të Bashkisë…
Lexo më shumë...
Njoftime

NJOFTIM

Në kushtet kur firma LAND & CO e kontraktuar nga ana e Bashkisë Belsh për procesin e Regjistrimit fillestar dhe Azhornimit te fshatit Kosove e Madhe Njesia Admnistrative Fierze, ka kryer pothuajse 80-90% të punimeve…
Lexo më shumë...

NJOFTIM-1 Punonjës shërbimi

;                                                                                        Belsh më: 03 / 06/ 2021 PUNONJËS SHËRBIMI Në mbështetje të ligjit , “Për vetëqeverisjen vendore”, Ligji , datë “Kodi i punës i Republikës së Shqipërisë” (i ndryshuar), si dhe urdhërit të Kryetarit të…
Lexo më shumë...