Belsh, 16 Qershor 2020 – Njesia e Integrimit Europian, prane Bashkise Belsh zhvilloi takimin informues me drejtuesit dhe perfaqesueseve te Njesive Administrative te bashkise.

Tema e perzgjedhur nga NjIE ishte mbi “Rolin e Qeverisjes Lokale ne Procesin e Integrimit Europian te Shqiperise”

Gjate prezantimit “Politikat e Bashkimit Europian ne Nivel Vendor” perfaqesuesi I NjIE beri prezantimin te manualeve informuese per “Rolin e Qeverisjes Lokale Ne Procesin e Integrimit Europian te Shqiperise” dhe “Nje Guide per Financimet e BE-se Prespektiva Lokale” duke undalur vecanerisht tek: Funksionimin e Bashkimit Europian; Procesin e Integrimit te Shqiperise; Roli I Pushtetit Vendor ne BE dhe ne Zbatimin e Standarteve Europiane si edhe me Instrumentet me te Rendesishme Financiare te krijuara nga BE-ja ng ate cilat mund te perfitojne bashkite.

Me tej per te pranishmit perfaqesuesi I NjIE i njohu ata edhe me “Raportin e Vleresimit per Vitin 2018”: Bashkite ne Procesin E Integrimit te Shqiperise ne Bashkimin Europian. Raport i hartuar nga ekipi I rpojektit “Bashkite per ne Europe” ne bashkepunim me NjIE ne seicilen bashki dhe AMVV-ja. Raporti nxjerr ne pah rendesine e rolit te pushtetit vendor ne zbatimin e detyrave te tyre ne kuader te integrimit sipas kapitujve respective.

Ne fund te takimit pjesemarreseve iu shperndane kopje te manualeve informuese per stafin e dikastereve qe ata drejtojne.

 

 

 

https://i0.wp.com/bashkiabelsh.al/wp-content/uploads/2019/12/kendi-i-BE.png?fit=407%2C208&ssl=1https://i0.wp.com/bashkiabelsh.al/wp-content/uploads/2019/12/kendi-i-BE.png?resize=150%2C150&ssl=1bashkiabelshGaleriaBelsh, 16 Qershor 2020 – Njesia e Integrimit Europian, prane Bashkise Belsh zhvilloi takimin informues me drejtuesit dhe perfaqesueseve te Njesive Administrative te bashkise. Tema e perzgjedhur nga NjIE ishte mbi “Rolin e Qeverisjes Lokale ne Procesin e Integrimit Europian te Shqiperise” Gjate prezantimit “Politikat e Bashkimit Europian ne Nivel Vendor”...Qyteti i liqeneve karsktike