Bashkia Belsh eshte pjese e Projektit Bashkitë për në Evropë, një nismë e Bashkimit e Evropian, e cila
synon të rrisë kapacitetet e Njësive të Qeverisjes Vendore në Shqipëri në kuadër të proçesit të integrimit
evropian të vendit, duke ngritur në secilën bashki një zyre të BE. Në bashkine Belsh eshte ngritur ne
Janar 2018(sipas zyres se burimeve njerezore) dhe me 20/09/2018 ne zbatim te MKM nr.450. dt
26/07/2018 u ngrit Njesia per Koordinimin e Integrimit Europian dhe Ndihmes Huaj.

Objektivi i përgjithshëm: Forcimi i kapaciteteve qeverisëse të bashkive në lidhje me çështjet e BE-së,
si dhe informimi i qytetarëve dhe administratatave lokale në Shqipëri, rreth informacionit në lidhje me BE-në,
politikat dhe programet e saj.

Shkarkoni dokumentin ketu

https://i0.wp.com/bashkiabelsh.al/wp-content/uploads/2016/10/Kryetari-I-Bashkise-Belsh-1-e1570725606681.jpg?fit=800%2C741&ssl=1https://i0.wp.com/bashkiabelsh.al/wp-content/uploads/2016/10/Kryetari-I-Bashkise-Belsh-1-e1570725606681.jpg?resize=150%2C150&ssl=1bashkiabelshGaleria  Bashkia Belsh eshte pjese e Projektit Bashkitë për në Evropë, një nismë e Bashkimit e Evropian, e cila synon të rrisë kapacitetet e Njësive të Qeverisjes Vendore në Shqipëri në kuadër të proçesit të integrimit evropian të vendit, duke ngritur në secilën bashki një zyre të BE. Në bashkine Belsh eshte...Qyteti i liqeneve karsktike