Archives for August, 2021

Kërkesë për publikim

;          Prot                                                                        Belsh, më  18 . 08 .2021 Lënda:             Kërkesë për publikim SHËRBIMIT KOMBËTAR TË PUNËSIMIT T I R A N Ë Institucioni Bashkia Belsh, në zbatim të nenit 25 të ligjit nr. 152/2013,…
Lexo më shumë...

Kërkesë për publikim vëndesh të lira

;          ;                                                                          Belsh më,  Lënda:             Kërkesë për publikim vëndesh të lira Drejtuar:          SHËRBIMIT KOMBËTAR TË PUNËSIMIT T I R A N Ë Bashkia Belsh, ka vendosur të shpallë proçedurën e konkurimit për grupin e…
Lexo më shumë...