2.-shkrese-per-publikim-ne-TI

1.-shpallje-per-levizje-paralele-dhe-pranim-ne-sherbimin-civil-IT

bashkiabelshNjoftimeQyteti i liqeneve karsktike