Të dashur bashkëqytetare,

Ky pyetsor synon të marrë mendimin tuaj në lidhje me performancën e Bashkisë Belsh për vitin 2019 dhe të mundësoje integrimin e kërkesave qytetare në Projektbuxhetin Afatmesëm 2021-2023.

Pyetsori bazohet në të dhenat e Raportit te Performances 2019. Raport synon të paraqesë rezultatet vjetore të bashkisë në një format me transparent dhe të kuptueshëm si dhe përkthimin e tyre në shërbime dhe investime per komunitetin vendor.

 

Ju lutemi klikoni linkun, jepni mendimin tuaj dhe bëhuni edhe ju pjesë në vendimarrje!

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nWQNBpMs0kSCAKPrnzxBYA0C4RFYvVZNqR6fwPSD9t9UM0RVSTJBN0tBQ1E0RVo2QzNSUlZVRDVNWS4u

https://i0.wp.com/bashkiabelsh.al/wp-content/uploads/2020/04/belsh.png?fit=686%2C501&ssl=1https://i0.wp.com/bashkiabelsh.al/wp-content/uploads/2020/04/belsh.png?resize=150%2C150&ssl=1bashkiabelshNjoftimeTë dashur bashkëqytetare, Ky pyetsor synon të marrë mendimin tuaj në lidhje me performancën e Bashkisë Belsh për vitin 2019 dhe të mundësoje integrimin e kërkesave qytetare në Projektbuxhetin Afatmesëm 2021-2023. Pyetsori bazohet në të dhenat e Raportit te Performances 2019. Raport synon të paraqesë rezultatet vjetore të bashkisë në një...Qyteti i liqeneve karsktike