Plani Operacional pës Zhvillimin Lokal të Bashkisë Belsh, Mars 2016.

plani

bashkiabelshNjoftimePlani Operacional pës Zhvillimin Lokal të Bashkisë Belsh, Mars 2016.Qyteti i liqeneve karsktike