Objekti/ndertimi ndodhet ne Zonen Kadastrale 1581 Fshati “Dushk”, Bashkia Belsh.

ZK. 1581 Nr.pasurie 137/18/2

Sipërfaqja e parcelës ndërtimore 300 m²

Sipërfaqja e bazës së ndërtimit 65 m²

Numri i kateve 1 kat

Për banim

Pasuritë kufitare:

Veri nr.pasurie 137/18

Jug nr.pasurie 137/15,137/18

Lindje nr.pasurie 137/15,137/18

Perendim nr.pasurie 137/18

https://i0.wp.com/bashkiabelsh.al/wp-content/uploads/2019/11/njoftim-departamenti-i-inxhinierise-elektrike-dhe-teknologjise-se-informacionit-1445584553.jpg?fit=715%2C300&ssl=1https://i0.wp.com/bashkiabelsh.al/wp-content/uploads/2019/11/njoftim-departamenti-i-inxhinierise-elektrike-dhe-teknologjise-se-informacionit-1445584553.jpg?resize=150%2C150&ssl=1bashkiabelshNjoftimeObjekti/ndertimi ndodhet ne Zonen Kadastrale 1581 Fshati 'Dushk', Bashkia Belsh. ZK. 1581 Nr.pasurie 137/18/2 Sipërfaqja e parcelës ndërtimore 300 m² Sipërfaqja e bazës së ndërtimit 65 m² Numri i kateve 1 kat Për banim Pasuritë kufitare: Veri nr.pasurie 137/18 Jug nr.pasurie 137/15,137/18 Lindje nr.pasurie 137/15,137/18 Perendim nr.pasurie 137/18Qyteti i liqeneve karsktike