Objekti/ndertimi ndodhet ne Zonen Kadastrale 3082 Fshati “Qafshkalle”, Bashkia Belsh.

ZK. 3082 Nr.pasurie 20/5/2

Sipërfaqja e parcelës ndërtimore 300 m²

Sipërfaqja e bazës së ndërtimit 112 m²

Numri i kateve 1 kat

Për banim

Pasuritë kufitare:

Veri nr.pasurie 20/5

Jug nr.pasurie 20/5

Lindje nr.pasurie 20/5

Perendim nr.pasurie 20/5

bashkiabelshNjoftimeObjekti/ndertimi ndodhet ne Zonen Kadastrale 3082 Fshati “Qafshkalle”, Bashkia Belsh. ZK. 3082 Nr.pasurie 20/5/2 Sipërfaqja e parcelës ndërtimore 300 m² Sipërfaqja e bazës së ndërtimit 112 m² Numri i kateve 1 kat Për banim Pasuritë kufitare: Veri nr.pasurie 20/5 Jug nr.pasurie 20/5 Lindje nr.pasurie 20/5 Perendim nr.pasurie 20/5Qyteti i liqeneve karsktike