Në zbatim të VKM-së nr 813 dhe 814 dt. 16.11.2016, të gjithë banorët e Bashkisë Belsh, që kanë përfituar tokën në pronësi në zbatim të ligjit 7501 ose të VKM-së nr 452 dt. 17.10.1992 dhe nuk janë të pajisur me AMTP-në përkatëse, të paraqiten në Bashkinë Belsh me dokumentat e mëposhtëme:

 

  • Kërkesë për tu pajisur me AMTP për tokën që ka në përdorim, ku të përcaktohet numri kadastral i ngastrës, emri popullor, sipërfaqja dhe kufitarët.
  • Planvendosje e secilës ngastër që ka në përdorim.
  • Çetifikatë familjare gjëndje 01.08.1991 për ish-kooperativat dhe 01.08.1991 bashkë me ndryshimet 01.10.1992 per ish NB.

 

 

                                                                              Drejtoria e menaxhimeve bujqesore, veterinare.

                                                                                                                   Bashkia Belsh

https://i0.wp.com/bashkiabelsh.al/wp-content/uploads/2016/12/njoftim-departamenti-i-inxhinierise-elektrike-dhe-teknologjise-se-informacionit-1445584553.jpg?fit=715%2C300&ssl=1https://i0.wp.com/bashkiabelsh.al/wp-content/uploads/2016/12/njoftim-departamenti-i-inxhinierise-elektrike-dhe-teknologjise-se-informacionit-1445584553.jpg?resize=150%2C150&ssl=1bashkiabelshNjoftimeNë zbatim të VKM-së nr 813 dhe 814 dt. 16.11.2016, të gjithë banorët e Bashkisë Belsh, që kanë përfituar tokën në pronësi në zbatim të ligjit 7501 ose të VKM-së nr 452 dt. 17.10.1992 dhe nuk janë të pajisur me AMTP-në përkatëse, të paraqiten në Bashkinë Belsh me dokumentat...Qyteti i liqeneve karsktike