NJOFTIM

Njoftohen të gjithë banorët e Bashkisë Belsh që kanë probleme me Aktin e Marrjes së Tokës në Pronësi (që nuk janë pajisur me AMTP) që brenda datës 15/12/2017 të paraqesin pranë Bashkisë dokumentet:

  1. Kërkesë me shkrim për tu pajisur me AMTP të shoqëruar me:
    • Emrat e ngastrave ku e ka tokën
    • Sipërfaqen
    • Kufitarët për çdo ngastër
  2. Çertifikatën familjare gjendje 01/08/1991 e gjendje 01/10/1992 si dhe vërtetimin për vendbanimin nga 01/08/1991 e deri më sot – sipas regjistrave të gjendjes civile.

 

SEKTORI I KADASTRËS
BASHKIA BELSH

https://i0.wp.com/bashkiabelsh.al/wp-content/uploads/2016/12/njoftim-departamenti-i-inxhinierise-elektrike-dhe-teknologjise-se-informacionit-1445584553.jpg?fit=715%2C300&ssl=1https://i0.wp.com/bashkiabelsh.al/wp-content/uploads/2016/12/njoftim-departamenti-i-inxhinierise-elektrike-dhe-teknologjise-se-informacionit-1445584553.jpg?resize=150%2C150&ssl=1bashkiabelshNjoftimeNJOFTIM Njoftohen të gjithë banorët e Bashkisë Belsh që kanë probleme me Aktin e Marrjes së Tokës në Pronësi (që nuk janë pajisur me AMTP) që brenda datës 15/12/2017 të paraqesin pranë Bashkisë dokumentet: Kërkesë me shkrim për tu pajisur me AMTP të shoqëruar me: Emrat e ngastrave ku e ka...Qyteti i liqeneve karsktike