Më poshtë do të gjeni raportet e monitorimit të performancës së shërbimit të Mbetjeve Urbane

Vlerësimi i Performancës së Shërbimit të Menaxhimit të Mbetjeve

  1. Raporti i performancës
  2. Performanca në muajin maj
  3. Performanca në muajin qershor
bashkiabelshNjoftimeMë poshtë do të gjeni raportet e monitorimit të performancës së shërbimit të Mbetjeve Urbane Vlerësimi i Performancës së Shërbimit të Menaxhimit të Mbetjeve Raporti i performancësPerformanca në muajin majPerformanca në muajin qershorQyteti i liqeneve karsktike