Dëgjesat publike në njësitë administrative do të zhvillohen si më poshtë:

1.Dt.20.11.2023 ,ora 10:00
Njësia Administrative Rrasë

2.Dt.21.11.2023 ,ora 10:00
Njësia Administrative Fierzë

3.Dt.22.11.2023 ,ora 10:00
Njësia Administrative Kajan

4.Dt.23.11.2023 ,ora 10:00
Njësia Administrative Belsh

5.Dt.24.11.2023 ,ora 10:00
Njësia Administrative Grekan

pba-2024-2026_relacion