Archives for Njoftime - Page 17

Njoftime

NJOFTIM/ SHPALLJE VETËM PËR NËPUNËSIT CIVILË PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJEN NË DETYRË

Në zbatim të nenit 25 dhe 26 të ligjit “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe kreut II dhe III të Vendimit datë të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë…
Lexo më shumë...

NJOFTIM

PËR KONKURSIN E SHPALLUR PËR VENDET VAKANTE, NIVELI BAZË I MZSH-së Në bazë të Ligjit , datë “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin”, Kreu III, neni 14/1 “Për miratimin e listës së bashkive…
Lexo më shumë...
Njoftime

NJOFTIM/ Dëgjesa e DYTË publike për Vlerësimin Strategjik Mjedisor në kuadër të hartimit të Planit të Përgjithshëm Vendor të territorit të Bashkisë Belsh

Bashkia Belsh ka vendosur të organizojë dëgjesën e dytë publike në kuadër të hartimit të raportit përfundimtar të Vlerësimit Strategjik Mjedisor ditën e Enjte, datë 21 dhjetor 2017, në ambjentet e Bar Selim Pepa në orën…
Lexo më shumë...
Njoftime

NJOFTIM PËR FAMILJET QË NUK JANË PAJISUR ME AMTP(Aktin e Marrjes së Tokës në Pronësi)

NJOFTIM Njoftohen të gjithë banorët e Bashkisë Belsh që kanë probleme me Aktin e Marrjes së Tokës në Pronësi (që nuk janë pajisur me AMTP) që brenda datës 15/12/2017 të paraqesin pranë Bashkisë dokumentet: Kërkesë me…
Lexo më shumë...
Njoftime

NJOFTIM/ Dëgjesa e parë publike për Vlerësimin Strategjik Mjedisor në kuadër të hartimit të Planit të Përgjithshëm Vendor të territorit të Bashkisë Belsh

Dëgjesa e parë publike për Vlerësimin Strategjik Mjedisor në kuadër të hartimit të Planit të Përgjithshëm Vendor të territorit të Bashkisë Belsh. Bashkia Belsh ka vendosur të organizojë dëgjesën e parë publike në kuadër të…
Lexo më shumë...