Projektbuxheti Interaktiv Afatmesëm 2021 – 2023

Buxheti për qytetarin 2021 – 2023

Plani i performancës afatmesëm buxhetore 2020 – 2022

Raportet e Performances 2019

Raportet e Performances 2018