Archives for August, 2022

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR PRANIMIN NË NIVELIN BAZË NË SHËRBIMIN E MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMIN

Niveli minimal i diplomës “BAHCHELOR”, në Akademinë e Sigurisë, shkencat juridike dhe inxhinierike Kategoria e pagës Në zbatim të Ligjit , datë “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin” dhe VKM datë Për miratimin…
Lexo më shumë...

NJOFTIM

Në zbatim të ligjit Nr. 139/2015, datë “Për Vetëqeverisjen Vendore”, nenit 7, të ligjit datë “Për Prokurimin Publik”, ligjit Nr. 68, datë “Për financat e Vetëqeverisjes Vendore”, ligjit 352, datë “Për Artin Dhe Kulturën” ligjit…
Lexo më shumë...